Bilan 2011 – 2017

Image

Donneschdeg, den 18. Mee um 19.00 Auer
Centre Prince Henri – Kinossall
D‘LSAP-Walfer stellt 6 Joër Aarbecht vum Schefferot vir. Wat as alles gemat gin, wat steht nach un? Hu dir Froën an Ideen – da kommt laanscht. Multimediaprésentatioun a Film, Bild an Toun.

Jeudi, le 18 mai à 19.00h
Centre Prince Henri – Salle de projection
Le LSAP-Walfer présente 6 années de travail du collège échevinal. Si vous avez des questions ou des suggestions venez à notre soirée info multimédia.

Focus 21 – Soziales / le social

Image

Focus21: Haut den Owend. Flott a beweegend Diskussioun zum Thema Soziales mat enger interessanter Projectioun vum Film “I, Daniel Blake”.

Fréijorsfest – fête du printemps

Image


Sonndeg, den 7. Mee – Centre Prince Henri, Walfer Ab 11 Auer: Apero. Vun 12 Auer un Mettegiessen, Gedrénks, Kuch, Kaffi, Tombola. Menü
reservéiere w.e.g. bis den 2. Mee um 330170 (Jacoby) oder um 33 51 42 (Weins/rép) oder per E-Mail: info@lsapwalfer.lu Menü 1: Kallefsbrëschtchen, Krocketten, Zalot (18 €) Menü 2: Ham, Fritten an Zalot (16 €); Kannermenü (6 €)
Dimanche, le 7 mai – Centre Prince Henri, Walfer
Apéritif à partir de 11 heures. Déjeuner à partir de midi, pâtisseries, boissons, café, tombola, Menus à réserver jusqu’au 2 mai au 330170 (Jacoby) ou au 33 51 42 (Weins/rép) ou par e-mail : info@lsapwalfer.lu Menu 1 : poitrine de veau farcie, croquettes, salade (18 €) Menu 2 : jambon, frites, salade (16 €) ; menu enfant (6 €)

Focus21

Image

Focus21: Haut den owend war eng interessant, kontrovers a flott Diskussioun zum Thema *Mensch an Zukunft”. No engem Documentaire iwert de Film “Human” konnt d’Publikum sengen Ideen fräie Laaf loossen. Den nächsten Owend am Cadre vun Focus21 as den 25. Abrel – méi ennert http://www.focus21.lu