Alain Weins: Firwat sinn ech Kandidat bei de Chamberwalen ?

Zënter Joren ech aktiv als Conseiller oder als Schäffen vun der Gemeng Walfer. Méi regional war ech President vum Ofwaassersyndikat SIDERO.
A menger Aarbecht op dëse Plazen hunn ech vill am Infrastrukturberäich geschafft: z.B. am SIDERO mam Opbau vu neie Kläranlagen, fir d’Baachen a Flëss propper ze kréien. An der Gemeng war fir mech d’Schoul e wichtege Sujet awer och de schwieregen Beräich vun der Mobilitéit hunn ech ugepaakt.
Fir mech läit et also no, déi Erfarung op regionalem Plang och landespolitesch anzebréngen.
Am Mëttelpunkt vu menger Aarbecht steet ëmmer de Wonsch effikass ze sinn, mat den eenzelen Acteuren ze schwätzen an dann kloer Décisiounen ze huelen, fir dass e Projet kann ëmgesat ginn. Dobäi geet et ëmmer drëms sech fir d’Interesse vun de Leit anzesetzen an heiansdo och ënnerschiddlech Usiichten ënnert een Hutt ze bréngen. Wichteg ass fir mech, dass et viru geet! Ideologesch Sturheet hënnert do!
Ech wëll eng Politik, déi keen am Reen stoen léisst, mee awer de Mënsch och net entmëndegt an him seng Eegeninitiativ léisst. Et ass wichteg, jidderengem Méiglechkeeten op ze maachen, déi deen eenzelnen dann jee no sengen Fäegkeeten notzen an d’Saach esou selwer an d’Hand huelen kann a soll.
Dat sinn méng Grënn, fir den 14. Oktober mat an d’Chamberwalen ze goen: ech freeën mech drop!

Comments are closed.