Focus21

Image

Focus21: Haut den owend war eng interessant, kontrovers a flott Diskussioun zum Thema *Mensch an Zukunft”. No engem Documentaire iwert de Film “Human” konnt d’Publikum sengen Ideen fräie Laaf loossen. Den nächsten Owend am Cadre vun Focus21 as den 25. Abrel – méi ennert http://www.focus21.lu

D’LSAP-Walfer zu Besuch beim Cent Buttek

Image

Den Cent Buttek zu Beggen, den vun de Gemeng Walfer an der Stad Letzebuerg ënnerstetzt get, mecht eng immens wertvoll Arbecht fir déi sozial ganz schwaach Leit aus denen 2 Gemengen, virun allem och fir d’Famillen mat Kanner. All denen Leit, déi am Cent-Buttek hellefen e groussen Merci. Si maachen hir Arbecht komplett benevol. De Comité vun der LSAP-Walfer war haut op Besuch an huet sech de Funktionnement vun deser sozialer Epicerie erklären gelooss. Gläichzäiteg as en Deel vum Erléis vum Fréijorsfest 2016 vun der LSAP-Walfer un den Cent-Buttek iwereescht gin.

Neijorspatt – Pot du nouvel an

Image

D‘Membere vun der LSAP-Walfer am Scheffen- a Gemengerot, an de Commissiounen an am Comité invitéieren d‘Walfer Leit härzlech op den Neijorspatt,Sonndes, den 15. Januar vun 11h30 un an der Maison Dufaing

Les membres du LSAP-Walfer du collège échevinal, du conseil communal, des commissions et du comité invitent toute la population à la réception du nouvel an, dimanche, le 15 janvier à partir de 11h30 dans la Maison Dufaing