Bilan 2011 – 2017

Image

Donneschdeg, den 18. Mee um 19.00 Auer
Centre Prince Henri – Kinossall
D‘LSAP-Walfer stellt 6 Joër Aarbecht vum Schefferot vir. Wat as alles gemat gin, wat steht nach un? Hu dir Froën an Ideen – da kommt laanscht. Multimediaprésentatioun a Film, Bild an Toun.

Jeudi, le 18 mai à 19.00h
Centre Prince Henri – Salle de projection
Le LSAP-Walfer présente 6 années de travail du collège échevinal. Si vous avez des questions ou des suggestions venez à notre soirée info multimédia.

Focus 21 – Soziales / le social

Image

Focus21: Haut den Owend. Flott a beweegend Diskussioun zum Thema Soziales mat enger interessanter Projectioun vum Film “I, Daniel Blake”.